Nod yr ysgol yw darparu’r addysg orau posib i bob plentyn unigol er mwyn iddynt gyrraedd eu potensial mewn awyrgylch hapus, diogel a theuluol. Bydd goddefgarwch, cwrteisi, a pharch yn arwyddocaol o berthnasau da yn yr ysgol.

Byw i'r presenol, paratoi i'r dyfodol

Mae plant ysgol Esceifiog yn blant hapus, a charedig ac mae pawb yn parchu ei gilydd a'u gwaith

—Cyngor Ysgol